Reiki

Reiki är en energimedicinsk metod som kan hjälpa dig till bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Exempel på effekter av Reiki:

 • avslappning
 • minskad stress
 • emotionellt lugnande
 • ökad kreativitet
 • smärtlindning
 • ökad medvetenhet
 • snabbare naturlig läkning

Reiki har sina rötter i Tibet där den användes av buddistiska munkar. Den är en av de äldsta healingmetoderna och omtalas i 2500 år gamla skrifter. Healingmetoden återupptäcktes av dr Mikao Usui i början av 1900-talet. Hans Reikisystem spreds till Hawaii under 1930-talet, och sedan vidare till övriga västvärlden under senare delen av 1900-talet. William Lee Rand startade den stora spridningen i väst efter 1989.

Ordet Reiki består av två japanska ord, Rei och Ki. Rei kan översättas med universell och Ki med livsenergi. Det är alltså en universell livsenergi där Reikiutövaren är en kanal för energin.

Du behöver inte har någon speciell tro för att Reiki ska fungera, varken för utövaren eller mottagaren – den fungerar ändå. Reikis fem grundprinciper:

Bara för idag:

 • ska jag släppa all min ilska
 • ska jag släppa all min oro
 • ska jag känna tacksamhet
 • ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
 • ska jag vara vänlig mot alla jag möter

I flera länder som till exempel i USA, Norge, England, Australien, Spanien, Tyskland, Frankrike och Uruguay är Reiki uppskattad som en effektiv och värdefull omvårdnads- och behandlingsmetod, vilken är integrerad inom den etablerade vården och praktiseras regelbundet på sjukhus. I vissa delstater i USA är det till och med ett krav att sjuksköterskan är utbildad i någon energimedicinsk metod som till exempel Reiki.

Reiki är godkänt som behandlingsmetod av WHO. I Sverige får inte Reiki användas inom den konventionella sjukvården, lyder under Patientsäkerhetslagen.

Kommentarer inaktiverade.