Kurser

Usui/Holy Fire III Reiki 1

Om du själv vill utöva Reiki erbjuder jag workshop för självbehandling eller behandling till andra. Det är bra ifall du tidigare har fått en Reikibehandling. Innehåll: föreläsningar, diskussioner, meditationer och praktiska övningar. Här är exempel på vad vi kommer att gå igenom:

 • Rei-ki och de olika nivåerna
 • Holy Fire Reiki
 • Hur Placeringar och Tändningar fungerar
 • Hur Reiki fungerar och vad den kan användas till
 • Historik
 • Reikiidealen
 • Gassho-meditationen
 • Praktiska övningar

Kursavgift: 2.000 kr. Kursmanual och diplom ingår samt frukt och fika.


Usui/Holy Fire III Reiki 1 inkl mindfulness

Denna kurs är utöver innehållet i Reiki I, se ovan, även övningar i mindfulness. Den passar dig som vill få verktyg till självbehandling och kommer att arbeta vidare hemma. Du ser fram emot en förändring! Den passar även dig som vill behandla andra vid möten med klienter.

Kursavgift: 2.900 kr. Kursmanual och diplom ingår samt frukt och fika.


Usui/Holy Fire III Reiki 2

I den andra kursen får du tillgång till symboler som ökar Reikisystemets styrka och användbarhet. Vi kommer att gå igenom både teori varvat med praktiska övningar. Här är exempel på vad som ingår:

 • Repetition av Reiki I
 • Holy Fire-kärlek
 • Reiki II-symboler och dess betydelse
 • Koki-ho
 • Jacki-kir joka-ho
 • Test symboler
 • Gyoshi-ho
 • Praktisera reiki med symbolerna
 • Enkaku chiryo distansreiki

Förkunskaper: Reiki 1. Kursavgift: 2.900 kr. Diplom ingår samt frukt och fika.


Usui/Holy Fire III Reikimaster inkl avancerad reikikurs

I den här kursen kommer vi att använda kristaller och stenar med Reiki: Hur man använder en kristall för att sända Reiki oavbrutet. Att göra ett Reikigitter som kontinuerligt sänder Reiki till dig själv och till andra; för distanshealing, personligt helande, mål och manifestationer. Förklaring av Usui Dai Ko Myo-symbolen och memorering av symbolen samt test. Vi praktiserar Usui mastersymbol till varandra vid behandlingar. Vi utför en rörelsemeditation. Förklaring av egenskaper, fördelar och användning av Holy Fire-symbolen, praktisera att teckna den samt symboltest. Diskussion om En sann Reikimasters värderingar och andliga inriktning. Förklaring av Helande eld-tändning. Praktisera Reiki med Holy Fire och förklara hur Holy Fire-meditation praktiseras. Genomgång av etisk kod och kursstandard.

Förkunskaper: Reiki I och II samt dokumentation av minst 10 reikisessioner, inlämnas före kursen. Usui/Holy Fire III Reikimaster-manual inklusive Avancerad Reikikurs ingår. Fika och frukt ingår.

Datum: enl ök, 3 dagar. Tid: 9.00 – ca 17.00. Kursavgift: 9.100 kr. Anmälningsavgift 1.000 kr. Resterande belopp betalas in senast en vecka före kursstart.


Bli mer mindful –  distanskurs 8 veckor

Upplever du att du har för lite tid? Känner du dig stressad? Svårt att sova?

Denna kurs bygger på vetenskaplig forskning och är till för dig som vill prova på mindfulness för att öka din livskvalitet och få balans i livet. Regelbunden träning i mindfulness har bland annat visat sig hjälpa till att minska värk, migrän, sömnsvårigheter, stress, ångest och högt blodtryck.

Under 8 veckor får du lära dig flera övningar som du kan använda dig utav i din egen vardag. Du kommer även att få veta mer om mindfulness historia, dess attityder och samtidigt ha möjlighet att arbeta med din självkänsla och ditt självförtroende på ett djupare plan. En gång i veckan får du information och övningar att träna på när det passar dig i hemmet. Vi kommer att ha uppföljning hur veckan som gått har varit. Om du har funderingar kan du när som helst kontakta mig via mail.

Detta ingår i kursen:

 1. Hitta tillbaka till din andning
 2. Lär känna din kropp
 3. Närvaro
 4. Bara vara här och nu
 5. Tid för eftertanke
 6. Hantera dina vardagssvårigheter från offer till att observera
 7. Hantera dina tankar och din sömn
 8. Ta hand om din hälsa och din fortsatta träning

Reikimind – distans 8 veckor

Upplever du att du har för lite tid? Känner du dig stressad? Svårt att sova? Är det dags för en förändring?

Reikimind, en kombination av reiki och mindfulness, passar dig som verkligen vill satsa på en förändring och lägga ner tid för övningar i mindfulness och tid för reikisessioner på distans. Reikimind ger dig avslappning och samtidigt verktyg att arbeta med övningar i hemmet under en period av 8 veckor. Du får 2 reikisessioner per vecka och nya övningar i medveten närvaro varje vecka som du övar på. Vi har uppföljning en gång i veckan och vid behov. Pris: 3.450 kr.

Reiki är en energimedicinsk metod som kan hjälpa dig till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Exempel på effekter av reiki är avslappning, minskad stress, emotionellt lugnande, ökad kreativitet, smärtlindning, ökad medvetenhet och snabbare naturlig läkning. En reikisession löser upp spänningar och undanträngda känslor kommer upp till ytan så man får en möjlighet att hantera dem. Kraften kan riktas dit den behövs och inte till att behålla spänningar. Genom denna frigörelse av energi ökar kroppens förmåga att läka själv. Med en reikibehandling på distans tar du emot den i ditt hem den tid vi har bokat in. Du sätter eller lägger dig för att slappna en stund före jag skickar reiki och likaså ligger du kvar en stund efter för reflektion.

Mindfulness bygger på vetenskaplig forskning och är till för dig som vill prova på mindfulness för att öka din livskvalitet och få balans i livet. Regelbunden träning har bland annat visat sig hjälpa till att minska värk, migrän, sömnsvårigheter, stress, ångest och högt blodtryck.

Under 8 veckor får du lära dig flera övningar som du kan använda dig utav i din egen vardag. Du kommer även att få veta mer om mindfulness historia, dess attityder och samtidigt ha möjlighet att arbeta med din självkänsla och ditt självförtroende på ett djupare plan. En gång i veckan får du information och övningar att träna på när det passar dig i hemmet. Vi kommer att ha uppföljning hur veckan som gått har varit. Om du har funderingar kan du när som helst kontakta mig via mail. Detta ingår i kursen:

 1. Hitta tillbaka till din andning
 2. Lär känna din kropp
 3. Närvaro
 4. Bara vara här och nu
 5. Tid för eftertanke
 6. Hantera dina vardagssvårigheter från offer till att observera
 7. Hantera dina tankar och din sömn
 8. Ta hand om din hälsa och din fortsatta träning

Kommentarer inaktiverade.