Reikikurser

Usui/Holy Fire II Reiki I – grundkurs

Om du själv vill utöva Reiki erbjuder jag workshop för självbehandling eller behandling till andra. Det är bra ifall du tidigare har fått en Reikibehandling. Innehåll: föreläsningar, diskussioner, meditationer och praktiska övningar. Här är exempel på vad vi kommer att gå igenom:

 • Rei-ki och de olika nivåerna
 • Holy Fire Reiki
 • Hur Placeringar och Tändningar fungerar
 • Hur Reiki fungerar och vad den kan användas till
 • Historik
 • Reikiidealen
 • Gassho-meditationen
 • Praktiska övningar

Kursavgift: 2.000 kr. Kursmanual och diplom ingår samt frukt och fika. Medtag egen lunch. Datum: enl ök Tid: 9.00 – ca 16.00  Plats: Drottninggatan 55, Karlskrona


Usui/Holy Fire II Reiki I – grundkurs inkl mindfulness

Denna kurs är utöver innehållet i Reiki I, se ovan, även övningar i mindfulness. Den passar dig som vill få verktyg till självbehandling och kommer att arbeta vidare hemma. Du ser fram emot en förändring! Den passar även dig som vill behandla andra vid möten med klienter.

Kursavgift: 2.900 kr. Kursmanual och diplom ingår samt frukt och fika. Medtag egen lunch. Datum: enl ök, 2 dgr  Tid: 10.00 – ca 16.00. Plats: Drottninggatan 55, Karlskrona.


Usui/Holy Fire II Reiki II fortsättningskurs

I den andra kursen får du tillgång till symboler som ökar Reikisystemets styrka och användbarhet. Vi kommer att gå igenom både teori varvat med praktiska övningar. Här är exempel på vad som ingår:

 • Repetition av Reiki I
 • Holy Fire-kärlek
 • Reiki II-symboler och dess betydelse
 • Koki-ho
 • Jacki-kir joka-ho
 • Test symboler
 • Gyoshi-ho
 • Praktisera reiki med symbolerna
 • Enkaku chiryo distansreiki

Förkunskaper: Reiki I. Kursavgift: 2.900 kr. Diplom ingår samt frukt och fika. Medtag egen lunch. Datum: enl ök Tid: 9.00 ca 16.00. Plats: Drottninggatan 55, Karlskrona.


Usui/Holy Fire II Reikimaster inkl avancerad reikikurs

I den här kursen kommer vi att använda kristaller och stenar med Reiki: Hur man använder en kristall för att sända Reiki oavbrutet. Att göra ett Reikigitter som kontinuerligt sänder Reiki till dig själv och till andra; för distanshealing, personligt helande, mål och manifestationer. Förklaring av Usui Dai Ko Myo-symbolen och memorering av symbolen samt test. Vi praktiserar Usui mastersymbol till varandra vid behandlingar. Vi utför en rörelsemeditation. Förklaring av egenskaper, fördelar och användning av Holy Fire-symbolen, praktisera att teckna den samt symboltest. Diskussion om En sann Reikimasters värderingar och andliga inriktning. Förklaring av Helande eld-tändning. Praktisera Reiki med Holy Fire och förklara hur Holy Fire-meditation praktiseras. Genomgång av etisk kod och kursstandard.

Förkunskaper: Reiki I och II samt dokumentation av minst 10 reikisessioner, inlämnas före kursen. Usui/Holy Fire II Reikimaster-manual inklusive Avancerad Reikikurs ingår. Fika och frukt ingår, medtag egen lunch.

Datum: enl ök, 3 dagar. Tid: 9.00 – ca 16.00.  Plats: Drottninggatan 55, Karlskrona. Kursavgift: 10.000 kr. Anmälningsavgift 1.000 kr. Resterande belopp betalas in senast en vecka före kursstart. Vid förhinder återbetalas ej anmälningsavgiften.


 

Kommentarer inaktiverade.