Mindfulness

Mindfulness för dig som vill öka din livskvalitet och få balans i livet. Regelbunden träning har bland annat visat sig hjälpa till att minska värk, migrän, sömnsvårigheter, stress, ångest och högt blodtryck.

Mindfulness är en uråldrig metod med ursprung i Buddhismen.
Professor Jon-Kabat Zinn utvecklade på 1970-talet metoden Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)i USA. Idag finns olika metoder där mindfulness ingår:

  • Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)
  • Mindfulness kongnitiv terapi (MBCT)
  • Dialektisk beteendeterapi (DBT
  • Acceptance and commitment therapy (ACT)

Medveten närvaro innebär att öva på att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Runt om i världen bedrivs det forskning kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, minskat lidande, ökad förmåga att hantera smärta och ökad livskvalitet.

Mindfulness används ibland inom sjukvården för att öka förmågan att hantera

  • stress
  • smärta
  • sömnproblem
  • psykiska besvär såsom ångest och depression.

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka nuet.

Kommentarer inaktiverade.