Behandlingar

Reiki är en mjuk och samtidigt kraftfull beröringsmetod. Reiki kan frigöra spänningar och blockeringar och stärker kroppens naturliga förmåga till balans och läkande.

Vid en behandling kan du sitta eller ligga. En fullständig behandling brukar ta ca 45-90 min och då ligger man oftast bekvämt på en behandlingsbänk. Energin förmedlas genom händerna som man håller direkt på eller en bit ovanför kroppen.

Spänningar löses upp och undanträngda känslor kommer upp till ytan så man får en möjlighet att hantera dem. Kraften kan riktas dit den behövs och inte till att behålla spänningar. Genom denna frigörelse av energi ökar kroppens förmåga att läka själv.

Om du väljer en Reikibehandling på distans tar du emot den i ditt hem den tid vi har bokat in. Du sätter eller lägger dig för att slappna av 10 minuter innan jag skickar Reiki under 30 eller 60 minuter. Därefter ligger du kvar en stund för reflektion. Du mejlar mig sedan hur du upplevt Reikin och jag återkopplar till dig.

 


Priser

Behandling (inkl kort samtal före och efter), 60 min:  500 kr
3 Behandlingar distans, à 60 min, under 1 vecka: 1 200 kr
7 Behandlingar distans, à 60 min, under 2 veckor: 2 800 kr


Jag utför även Reikibehandling till djur
3 Behandlingar distans à 30 min, under 1 vecka: 600 kr


Självklart arbetar jag under tystnadsplikt.

Kommentarer inaktiverade.